Hawee Parkland
Hawee Parkland - Nhà đầu tư và phát triển bất động sản - được ra đời với sứ mệnh mang đến những khu đô thị xanh, năng lượng sạch và hiện đại. Tạo ra những thành quả bền vững vì một Việt Nam hạnh phúc hơn.

Trở thành tập đoàn Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế, Hawee Parkland kiến tạo những sản phẩm được thế giới tôn trọng. Chúng tôi làm điều đó bằng cả bản lĩnh, trí tuệ và trái tim con người Việt Nam.

Tạo ra những thành quả bền vững vì một Việt Nam hiện đại, an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Chính trực: Ở Hawee, chúng tôi thực hành sự chính trực bằng cách rõ ràng trong tư duy, nhất quán từ lời nói đến hành động, minh bạch trong kinh doanh. Con người Hawee luôn can đảm, sẵn sàng đương đầu với thử thách và khiêm nhường trước thành quả.

Đổi mới: Sự đổi mới nằm trong suy nghĩ và hành động của mỗi người Hawee với phương châm không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn.

Hiệu quả: Kết quả cuối cùng và lợi ích tổng thể luôn dẫn lối mọi quyết định, mọi hành động, mọi chính sách của Hawee. 

ĐỐI TÁC

CHIẾN LƯỢC

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Hawee Parkland luôn có những người đồng nghiệp, những đối tác và khách hàng đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường. Nhờ đó, chúng tôi đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường cũng như tạo được niềm tin từ Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác. Trong tương lai, sự hợp tác này sẽ ngày càng chặt chẽ và phát triển hơn nữa để xây dựng một cộng đồng Doanh nghiệp bền vững.